Bezpieczniki

Bezpieczniki. Między wytwornicą a palnikiem, do którego odprowadzany jest gaz, umieszcza się bezpiecznik. Jego zadaniem jest zabezpieczenie wytwornicy przed cofnięciem się mieszaniny acetylenu z tlenem w przypadku zapchania się palnika (np. odpryskiem metalu) oraz przed cofnrl. ęciem się płomienia. Płomień cofa się wtedy, gdy tlen dopływa do palmika w niedostatecznej ilości . i prędkość wylotu mieszaniny palnej jest mniejsza od szybkości jej spalania. , Rozróżniamy bezpieczmiki wysokiego i niskiego ciśnienia. Beepiecznik wodny niskiego ciśnienia stanowi mały zbiornik 1 wypełniony wodą do wysokości, ma której znajduje się zawór 2. Do zbiornika doprowadzona jest rurka 3, którą przepływa gaz oraz rurka bezpieczeństwa 4, zanurzona w zbiorniku nieco płycej i zakończona w górze otwartym zbiorniczkiem. Gaz przepływający przez bezpiecznik odprowadzany jest przez otwór 5 umieszczony w górnej części cylindra. Acetylen przepływa przez rurkę 3 oraz zbiornik z wodą i uchodzi do palnika odpływem 5; me może natomiast uchodzić rurką 4, ponieważ wypełnia ją woda – ciśnienie wewnątrz bezpiecznika jest wyższe od ciśnienia atmosferycznego. W chwili gdy ilość acetylenu wytwarzanego w wytwornicy jest mniejsza od jego zapobrzebowanda, ciśnienie w bezpieczniku maleje. [przypisy: , , ]