Gdy cisnienie osiagnie wartosc zblizona do atmosferycznego, palnik zaczyna zasysac powietrze takze przez rurke 4

Gdy ciśnienie osiągnie wartość zbliżoną do atmosferycznego, palnik zaczyna zasysać powietrze także przez rurkę 4. Dochodzą wówczas do palnika resztki acetylenu z powietrzem, następnie woda i palnik gaśnie. W przypadku gdy prędkość wylotowa mieszaniny gazów jest mniejsza. od szybkości jej spalaruia (np. przy częściowym zapchaniu palnika), może nastąpić cofnięcie się płomienia z palnika do wytwornicy. Bezpiecznik zabezpiecza wówczas przed niebezpieczeństwem wybuchu – następuje gwałtowny wzrost ciśnienia w bezpieczniku, woda podnosi się zarówr-. o w rurce 3, jak i w rurce 4, ale ponieważ rurka 4 wcześniej się wynurza z wody, mieszanina gazów uchodzi na zewnątrz. Słup wodny w rurce 3 zamyka mieszaninie drogę do wytwornicy. Zasada działania bezpieczników wysokiego i niskiego ciśnienia jest taka sama, różne są jedynie ich rozwiązania konstrukcyjne . Palniki służą do mieszania w odpowiedniej proporcji acetylenu i tlenu. Rozróżnia się dwa zasadnicze rodzaje palników : – palniki wysokiego ciśnienia – przeznaczone wyłącznie do zasilania gazami o wysokim ciśnieniu, – palniki niskiego ciśnienia – do spawania acetylenem pobieranym z butli lub z wytwornicy niskociśnieniowej. W palniku wysokociśnieniowym tlen dopływa przewodem 1, acetylen przewodem 2, a mieszanie odbywa się w komorze 3. Ciśnienie gazów jest prawie jednakowe. Zawory regulujące 4 i 5 umożliwiają zwiększanie lub zmniejszanie ciśnienia gazu, regulację długości płomienia oraz uzyskanie żądanej wartości mocy palnika. Do łącznika palnika niskociśnieniowego doprowadza się przewodem gumowym tlen, a do łącznika 2 przyłącza się przewód z acetylenem. [przypisy: , , ]