Przedmioty obrabiane na tokarkach mocuje sie w klach lub w uchwytach

Przedmioty obrabiane na tokarkach mocuje się w kłach lub w uchwytach. W kła c h mocuje się przedmioty długie lub takie, których powierzchnie walcowe mają być dokładnie współśrodkowe. Do przenoszenia ruchu obrotowego z wrzeciona na przedmiot obrabiany służą tarcze zabierakowe lub zabieraki. Gdy długość przedmiotu obrabianego w kłach jest około 10 razy większa od jego średnicy, podpiera się go za pomocą podtrzymek. Zapobiega to uginaniu się przedmiotu pod jego własnym ciężarem. Stosuje się podtrzymki stałe, które przymocowuje się do prowadnic łoża, oraz podtrzymki ruchome, przykręcane do suportu. Przedmioty Z wykonanym uprzednio otworem przelotowym można mocować na trzpieniach. Krótkie przedmioty mocowane są z reguły w uchwytach. Najczęściej silosowane są uchwyty samocentrujqce i czteroszczekouie. Uchwyt samocentrujący trójszczękowy . Trzy szczęki uchwytu możemy jednocześnie zbliżać lub oddalać od środka pokręcając kluczem wstawionym w kwadratowy otwór na obwodzie uchwytu. Otwór wykonany jest w piaście stożkowego koła zębatego. Koło stożkowe zazębia się z kołem, które w płaszczyźnie czołowej ma wykonany spiralny rowek. [podobne: , , ]