Cisnienie tlenu jest znacznie wyzsze od cisnienia acetylenu

Ciśnienie tlenu jest znacznie wyższe od ciśnienia acetylenu. Tlen płyriie przewodem 3 do smoczka. 4. a następnie przepływa przez dyszę 5 o bardzo małym otworze. Wypływając z dyszy tlen rozpręża się, dzięki czemu zasysa cetylen do komory mieszania 6. Następuje tu wymieszanie gazów. iktóre przechodzą do końcówki palnika 7 i stąd na zewnątrz. W ydaj:ność palnika, tj. objętość acetylenu spalonego. w ciągu godziny, jest -stała. Smoczek jest tak dobrany, że przy określonym ciśnieniu tlenu zapewnia żądamy stosunek gazów w mieszaninie. Chcąc uzyskać inną proporcję gazów wymienia się w palniku nasadkę, składającą się z końcówki przewodu i smoczka, lub wymienia się końcówkę, – otwór smoczka reguluje się iglicą, Płomień i jego regulacja. Aby Spawanie przebiegało prawidłowo, płomień otrzymywany ze spalania się acetylenu w atmosferze tlenu musi odznaczać się niedużą objętością (dla lepszego skoncentrowania ciepła) i temperaturą dostatecznie wysoką do stopienia brzegów łączonych części. Ponadto płomień mie powinien utleniać metalu spoiny. W prawidłowo wyregulowanym płomieniu wyróżnić można krótkie jądro oraz słabo śwti. ecącą kitę. [więcej w: , , ]