Naped tokarek

Napęd tokarek. Tokarki, podobnie jak i inne obrabiarki skrawające do metali, napędzane są silnikaem elektrycznym. Z reguły stosowany jest napęd jednostkowy, tzn. każda obrabiarka wyposażona jest w odrębny silnik elektryczny. Silnik elektryczny jest źródłem energii dla wszystkich mechanizmów wchodzących w skład obrabiarki. Regulacja prędkości obrotowej wrzeciona. Jak wiemy, bardzo istotnym parametrem obróbki skrawaniem jest szybkość skrawania. W przypadku toczenia szybkości skrawania v odpowiada prędkość obwodowa przedmiotu obrabianego n•d•n v = lOOO mmin gdzie: d – średnica toczonego wałka w mm, n – prędkość obrotowa wrzeciona w obrmin, Aby uzyskać żądaną szybkość skrawania przy toczeniu wałka o określonej średnicy d, należy wrzecionu tokarki nadać odpowiednią prędkość obrotową n. Prędkość. obrotową wrzeciona określamy liczbą obrotów na minutę. Różne prędkości obrotowe wrzeciona można uzyskać za pomocą skrzynek przekładniowych z kołami zębatymi, wówczas mówi- my o stopniowej regulacji prędkości obrotowej, lub w sposób bezstopniowy za pomocą specjalnych przekładni mechanrl. cznych, elektrycznych lub hydraulicznych. [patrz też: , , ]