Sprzeglo polaczone wpustem z wrzecionem umozliwia sprzegniecie tulei T z wrzecionem W R

Sprzęgło połączone wpustem z wrzecionem umożliwia sprzęgnięcie tulei T z wrzecionem W R. Przesuwając dźwignię S w lewo uzyskujemy sprzęgnięcie z wrzecionem kół Za, Z2, Z4, Za; przesuwając dźwignię S w prawo otrzymujemy sprzęgnięcie koła Ze Z W R. Koła Zb i Zd pozostające w stałym zazębieniu z kołami Za i Ze są sztywno związane z wałkiem II. W położenliu środkowym dźwigni S wrzeciono WR nie obraca się (odłączony napęd wrzeciona), Konik służy do podpierania długich przedmiotów mocowanych w kłach. Znajduje się zawsze z prawej strony łoża. W korpusie 2 umieszczona jest przesuwna tuleja 3 z gniazdem stożkowym, w którym osadzony jest kieł 4 (zamiast kła w koniku można niekiedy mocować narzędzia trzpieniowe, jak wiertła, gwintowniki itp. ). Podkręcając ręcznie kółko 7 uzyskuje się przesuw tulei 3 -za pomocą śruby 5 współpracującej z nakrętką 6. Ruch tulei wraz z kłem w kierunku przedmiotu powoduje zaciśnięcie przedmiotu, ruch w kierunku przeciwnym – zwolnienie przedmiotu. Zacisk 8 unieruchamia tulejkę konika w określonym położeniu. Położenie konika na prowadnicach łoża ustala się za pomocą rękojeści 9, która przez mimośród dociska mostek znajdujący się wewnątrz łoża do wewnętrznych prowadnic. Konik można także przesuwać względem podstawy 1 poprzecznie do łoża przez pokręcenie śruby 10. Suport służy do, zamocowania noża i nadania mu ruchu posuwowego. Do supo:rtu przytwierdzony jest imak nożowy 1 za pomocą śruby 2 z nakrętką 3 . Nóż dociska się do powierzchni oporowej 4 śrubami 5. Suport zapewnia możliwość przesuwu noża w kierunku równoległym do osi przedmiotu oraz możliwość ustawienia go pod kątem do przedmiotu obrabianego. [patrz też: , , ]