Obracajac dzwignie 1 powodujemy obrót tarczy 2, na której naciete sa spiralne rowki 3

Obracając dźwignię 1 powodujemy obrót tarczy 2, na której nacięte są spiralne rowki 3. W. rowki te wchodzą kołka 4, sztywno związane z połówkami nakrętki dwudzielnej 5. W czasie obrotu dźwigni 1 kołki 4 przesuwają się w spiralnych rowkach tarczy 2 zbliżając lub oddalając od siebie połówki nakrętki 5. Przy zbldżaniu się połówek nakrętki rozpoczyna się jej współpraca ze śrubą pociągową Sp, Obsada nakrętki połączona jest ze skrzynką suportową sztywno związaną z suportem, dzięki czemu ruch obrotowy śruby pociągowej . przekształca się w ruch wzdłużny suportu. Obrót dźwdgni 1 w kierunku przeciwnym powoduje odłączenie napędu od śruby pociągowej. Aby wykluczyć jednoczesne włączenie napędu suportu od śruby pociągowej i walka pociągowego, co groziłoby uszkodzeniem mechanizmu napędowego, w skrzynce suportowej znajduje się specjalny mechanizm blokujący. Przesuw sań suportu poprzecznego uzyskuje się następująco: Na wałku 1 osadzone jest stożkowe koło zębate 10 napędzane za pośrednictwem wpustu wchodzącego w rowek 2 i zazębiające się z kołem stożkowym 11. Napęd z kół 10 i 11 przenosi się na koła 12,13, 14, 16. Dźwignia 15 służy do sprzęgania koła zębatego 16 z kołem 17. Obracające się koło 17 powoduje obrót śruby pociągowej 18, która współpracuje z nakrętką przymocowaną do poprzecznych sań suportu i powoduje ich przesuw. Napęd ręczny suportu poprzecznego uzyskujemy obracając rękojeść 19. Nawrotnica umożliwia zmianę kierunku posuwu mechanicznego. sań wzdłużnych i poprzecznych bez zmiany kierunku obrotu wrzeciona. [podobne: , , ]