Chlodzenie noza

Chłodzenie noża. Nóż podczas toczenia powinien być chłodzony. Chłodzenie noża wpływa dodatnio na trwałość ostrza, jakość obrabianej powierzchni oraz wydajność obróbki. Jako cieczy smarująco-chłodzących używa się wodnych roztworów mydła lub emulsji olejowych, Strumień chłodziwa powinien być równomierny, ciągły i obfity, skierowany na nasadę wióra. Dopływ chłodziwa należy zapewnić w momencie rozpoczynania skrawania. Budowa tokarki kłowej Opis ogólny. Spośród tokarek najbardziej rozpowszechnione są tokarki kłowe. Przedmiot obrabiany mocowany jest na tych tokarkach w kłachi stąd ich nazwa. Jeden kieł umieszczony jest we wrzecionie tokarki, a drugi w koniku. Tokarki kłowe dzieli się na produkcyjne i pociągowe. Zasadnicza różnica pomiędzy nimi polega na tym, że tokarka produkcyjna nie ma śruby pociągowej i suport otrzymuje napęd ruchu posuwowego od wałka pociągowego. Tokarka pociągowa ma śrubę pociągową i wałek pociągowy. Śruba pociągowa umożliwia samoczynny przesuw suportu podczas nacimania gwintu za pomocą noża tokarskiego. Zasada działania tokarki kołowej. Przedmiot obrabiany 14 mocuje się w kłach wrzeciona 13 i tulei konika 16. Napęd uzyskuje się od silnika elektrycznego 12 za pośrednictwem przekładni pasowych i zębatych oraz tarczy zabierakowej 27, która obracając się wraz z wrzecionem 1. 1 powoduje obrót przedmiotu obrabianego. [podobne: , , ]