Suma katów u, u i e jest stala u+u +e = 1800 Kat A (lambda) jest to kat pochylenia glównej krawedzi tnacej

Suma kątów u, u i e jest stała u+u +e = 1800 Kąt A (lambda) jest to kąt pochylenia głównej krawędzi tnącej. Kąt A jest dodatni, gdy wierzchołek noża jest najwyższym punktem głównej krawędzi tnącej, ujemny, gdy wierzchołek noża jest naj niższym punktern głównej krawędzi tnącej, lub zerowy, gdy wierzchołek noża leży na krawędzi tnącej równoległe] do płaszczyzny podstawowej noża. Podział noży tokarskich. Noże tokarskie w zależności od ich przeznaczenia dzielimy na trzy grupy: – noże tokarskie ogólnego przeznaczenia (są to powszechnie używane noże do toczenia zewnętrznego, wewnętrznego, wzdłużnego, bocznego, do planowania i przecinania); – noże tokarskie specjalnego przeznaczenia (np. do toczenia gwintów); – noże tokarskie kształtowe (wykonywane specjalnie do obróbki ściśle określonych powierzchni). Zależnie od sposobu zamocowania noże tokarskie dzielimy na: – imakowe (suportowe) – mocowanie bezpośrednio w imaku nożowym, – oprawko we (charakteryzujące się małymi wymiarami chwytu) – mocowane w oprawce nożowej, a ta z kolei w imaku. Z uwagi na materiał ostrza rozróżniamy noże ze stali szybkotnącej i z węglików spiekanych. W zależności od charakteru obróbki noże tokarskie dzielimy na: – zdzieraki- stosowane do obróbki zgrubnej, – wykańczaki, przeznaczone do obróbki wykańczającej. Noże tokarskie dzielimy na prawe i lewe w zależności od położenia głównej krawędzi tnącej. Jeśli prawą dłoń przyłożymy do powierzchni natarcia noż- równolegle do jego osi, palcami w kierunku wierzchołka noża, a kciuk wskaże nam położenie głównej krawędzi tnącej, mamy do czynienia z nożem prawym. [podobne: , , ]