Podobnie nozem lewym nazywamy nóz, wo którym polozenie krawedzi tnacej bedzie wskazywac kciuk lewej dloni przylozonej równolegle do osi noza

Podobnie nożem lewym nazywamy nóż, w• którym położenie krawędzi tnącej będzie wskazywać kciuk lewej dłoni przyłożonej równolegle do osi noża. Materiały używane na noże tokarskie. Materiał części roboczej noża tokarskiego musi mieć twardość większą od twardości materiału obrabianego i zachowywać właściwości skrawne w podwyższonej temperaturze. Na części robocze noży tokarskich stosuje się stal narzędziową węglową, niskostopową i szybkotnącą, węgliki spiekane, spieki ceramiczne oraz diament. Stal narzędziowa węglowa jest stopem żelaza z węglem. Zawartość węgla wynosi 0,6-1,4%. Stal po zahartowaniu ma dostateczną twardość i wytrzymałość. W temperaturze podwyższonej do 200-250oe stal traci twardość (odpuszcza się). Używana jest na narzędzia do obróbki ręcznej lub narzędzia skrawające, które pracują z małymi szybkościami skrawania. . Stal niskostopowa a powstaje przez dodanie do stali narzędziowej węglowej dodatków stopowych: chromu, wolframu, molibdenu, kobaltu i wanadu. Zachowuje swoje właściwości skrawne w temperaturze do 400 st. Stal szybkotnąca zawiera przeciętnie 19% wolframu, 25% wanadu, do 5% chromu. Wolfram zwiększa odporność stali na wysoką temperaturę, wanad powoduje wzrost wytrzymałości i odporności na ścieranie, chrom ułatwia obróbkę cieplną stali. Noże ze stali szybkotnącej mogą pracować w temperaturze dochodzącej do 650oe. [więcej w: , , ]