Poniewaz obrabiarki sluza do obróbki przedmiotów o róznych ksztaltach

Ponieważ obrabiarki służą do obróbki przedmiotów o różnych kształtach, więc W zależności od kształtu obrabianych powierzchni można je ogólnie podzielić na obrabiarki: do płaszczyzn, brył obrotowych, otworów, gwintów, kół zębatych oraz powierzchni krzywoliniowych. Obróbka tych powierzchni jest możliwa dzięki współpracy poszczególnych mechanizmów obrabiarki, które kierują wzajemnymi ruchami narzędzia i przedmiotu obrabianego. Do uzyskania ruchu tych mechanizmów niezbędne jest źródło energii. W obrabiarkach źródłem energii jest przeważnie silnik elektryczny. Energia mechaniczna dostarczana przez silnik elektryczny podczas obróbki zamieniana jest w pracę skrawania. Zasada obróbki toczeniem W czasie obróbki toczeniem obrabiany przedmiot, zamocowany w uchwycie wrzeciona tokarki, wykonuje ruch obrotowy, a nóż tokarski przesuwa się względem obrabianego przedmiotu w kierunku wzdłużnym lub popr2iecznym. Ruch obrotowy przedmiotu nazywamy ruchem głównym, a przesuwanie się noża – ruchem posuwowym. Podczas toczenia wzdłużnego przedmiot obraca się z prędkością n obrmin, natomiast nóż przesuwa się ruchem posuwowym p mmobr równolegle do osi obrotu przedmiotu. W wyniku tych dwóch ruchów powstaje powierzchnia walcowa. Podczas toczenia poprzecznego nóż przesuwa się ruchem posuwowym prostopadle do osi obrotu przedmiotu obrabianego. [podobne: , , ]