W wyniku tych ruchów otrzymujemy powierzchnie plaska

W wyniku tych ruchów otrzymujemy powierzchnię płaską. Proces skrawania Powstawanie wióra. Skrawanie polega na usuwaniu z półfabrykatu nadmiaru materiału w wyniku wzajemnych ruchów narzędzia i przedmiotu obrabianego. Każde narzędzie skrawające ma część roboczą (skrawającą) w kształcie klina, który z pewną siłą wbija się w materiał. Aby narzędzie mogło się zagłębić w materiał, musi istnieć ruch roboczy i posuwowy. Pod wpływem ruchu roboczego (głównego) ostrze narzędzia zagłębia się w materiał, wywierając nacisk, który powoduje początkowo zgniatanie materiału, następnie powstawanie , a po przekroczeniu wytrzymałości na ścinanie – oddzielenie toióra. Ciągłość procesu skrawania zapewnia ruch posuwowy materiału lub narzędzia. Rodzaje wiórów. Wiór powstający w czasie skrawania może miec różny kształt w zależności od rodzaju materiału obrabianego, warunków skrawania i geometrii ostrza narzędzia. Można wyróżnić trzy podstawowe typy wiórów- Wiór wstęgowy, powstający podczas obróbki materiałów ciągliwych ,i miękkich (aluminium, miedź, miękka stal) z dużymi szybkościami skrawania. Przypomina swoim wyglądem długą zwiniętą śrubowo wstęgę o powierzchni z jednej strony gładkiej i błyszczącej (po przejściu noża), a z drugiej – chropowatej. [podobne: , , ]