Wiór schodkowy, powstajacy przy obróbce Srednio twardych materialów (stal srednio twarda, mosiadz) ze srednimi szybkosciami

Wiór schodkowy, powstający przy obróbce Średnio twardych materiałów (stal średnio twarda, mosiądz) ze średnimi szybkościami . skrawania. Powierzchnia wióra od strony noża jest również gładka, z przeciwnej zaś strony wyraźnie widoczne są schodki. Wiór odpryskowy; charakterystyczny dla obróbki materiałów kruchych (żeliwo, twardy brąz itp. ), wyglądem swym przypominający nieforemne przecinki, których powierzchnia z jednej strony (od strony noża) jest chropowata, a z drugiej – gładka. Warunki skrawania. Parametry wzaj-emnych ruchów przedmiotu obrabianego i narzędzia muszą być tak dobrane, aby skrawanie zapewniało określoną jakość obrabianego przedmiotu i prawidłową pracę narzędzia skrawającego. Do parametrów tych – zwanych warunkami skrawania – zaliczamy prędkość ruchu głównego i posuwowego oraz głębokość skrawania. Szybkością skrawania, czyli prędkością ruchu roboczego, nazywamy drogę, jaką w jednostce czasu przebywa krawędź tnąca narzędzia skrawającego względem powierzchni obrabianego przedmiotu, w kierunku głównego ruchu lIoboczego. Przy toczeniu ruch roboczy jest ruchem obrotowym. a szybkością skrawania jest prędkość obwodowa punktów położonych na powierzchni obrabianej ndn v = 1000 mmin gdzie: v – szybkość skrawania w rnrnin, n:d – droga wykonana w czasie 1 obrotu (obwód przedmiotu o średnicy d mm), n – prędkość obrotowa przedmiotu w obrrnin. [więcej w: , , ]