O lów jest metalem latwo topliwym, spawa sie latwo; blachy olowiane nawet o znacznej grubosci mozna spawac na zakladke bez dodawania spoiwa

O łów jest metalem łatwo topliwym, spawa się łatwo; blachy ołowiane nawet o znacznej grubości można spawać na zakładkę bez dodawania spoiwa. Spawanie metali lekkich. Aluminium można spawać elektrycznie lub gazowo. Najlepsze wyniki daje spawanie łukowe w osłonie helu lub argonu. Elektrody metalowe muszą być otulone. Stopy magnezu spawa się w podobny sposób jak aluminium. Z uwagi na to, że stopy magnezu są palne, podczas ich spawania należy przestrzegać odpowiednich przepisów bhp. W przypadku zapalenia się magnezu do gaszenia używa się suchego piasku. Spawanie blach platerowanych. Blachy platerowane mają podłoże ze zwykłej stali węglowej i warstwę antykorozyjną z odpowiedniego metalu (najczęściej z wysokostopowej stali ferrytycznej lub austenitycznej). Blachy platerowane najczęściej spawa się przy użyciu elektrod otulonych. Spoinę od strony podłoża wypełnia się spoiwem o składzie odpowiadającym jego składowi. Spoiwo dobiera się w zależności od rodzaju plateru. I tak np. plater z wysokostopowej stali ferrytycznej spawa się przy użyciu spoiwa austenitycznego typu 25% Or, 12% Ni (bez podgrzewania złącza w czasie spawania). Lutospawarne żeliwa. Lutospawanie jest to odmiana lutowania twardego. [hasła pokrewne: , , ]