Miejsce laczonych elementów podgrzewa sie w plomieniu acetylenowo

Miejsce łączonych elementów podgrzewa się w płomieniu acetylenowo . . tlenowym tak, aby metal części łączonych nie ulegał stopnieniu. Połączenie spoiwa z metalem rodzimym uzyskuje się na skutek dyfuz-ji ciekłego spoiwa przenikającego w głąb metalu łączonych części. Naprężenia i odkształcenia spawalnicze Podczas podgrzewania metal wydłuża się, a podczas studzenia kurczy. Jeżeli wydłużanie i kurczenie się metalu przebiega swobodnie, przedmiot nagrzany po ostygnięciu powraca do swego pierwot- nego kształtu ci. pierwotnych wymiarów. Podczas spawania mamy do czynienia ze zjawiskiem swobodnego nagrzewania się materiału w obszarze działania promieniowania, natomiast skurcz podczas stygnięcia jest ograniczony wykonaną sporną. W obrębie pasa spawania będą więc występowały naprężenia i odkształcenia materiału. Naprężenia wywołane przez skurcz są tym większe, im dłuższa jest krawędź spawana. W przypadku materiałów mało plastycznych naprężenia własne metalu (rozciągające) mogą przekroczyć granicę wytrzymałości materiału i spowodować pęknięcie przedmiotu. W materiale o małej ciągliwości lub znacznej grubości występuje zjawisko hamowania skurczu. Dlatego w materiałach tych po spawaniu pojawiają się największe naprężenia. Naprężenia spawalnicze powodujące odkształcenia materiałów miękkich (np. miękkiej stali, aluminium) po pewnym czasie pracy elementu spawanego same zanikają, Jeśli odkształcenia nie wpływają na pracę przedmiotu i nie zmniejszają jego wytrzymałości) nie muszą być usuwane. [hasła pokrewne: , , ]