Przed rozpoczeciem spawainia nalezy dobrac odpowiednie natezenie pradu

Przed rozpoczęciem spawainia należy dobrać odpowiednie natężenie prądu. Natężenie prądu spawania należy zwiększać wraz ze wzrostem średnicy elektrody. Orientacyjnie dla elektrod o średnicy do 3,25 mm przyjmuje się natężenie około 30 A na 1 mm elektrody, dla elektrod o większych średnicach – około 40 A na 1 mm. Elektrody gołe wymagają mniejszego natężenia, grubo otulone pracują przy większym natężeniu. Im grubszy będzie materiał spawany, tym większe musi być natężenie prądu, ponieważ większa masa materiału wymaga większej ilości ciepła, Jeśli spawany materiał zostanie uprzednio podgrzany, do spawania można zastosować prąd o mniejszym natęże. niu. Przy spawaniu prądem stałym musimy uważać na: sposób podłączania elektrody, czym na tzw. biegunowość. Spawając miękką stal, elektrodę podłączamy w ten sposób, . aby stanowiła biegun ujemny łuku. Przedmiot spawany stanowi w tym przypadku biegun dodatni. Jest to korzystny układ, ponieważ na biegunie dodatnim wytwarza się większa ilość ciepła niż na ujemnym. Przy podłączaniu elektrod otulonych należy się kierować wskazaniami podanymi przez wytwórcę na opakowaniu i stosować biegunowość z góry określoną . przez producenta. [przypisy: , , ]