Ksztalty spoin

Kształty spoin. Spawaniem gazowym wykonuje się zazwyczaj spoiny [ędnowarstwowe. Kształtem przypominają one omówione poprzednio spoimy otrzymywane spawaniem łukowym. Najbardziej odpowiednie do spawanta acetylenowego eą spoiny czołowe, Spoin pachwinowych nie stosuje się, ponieważ blachy nagrzewają się zbyt silnie, płomień jest odbijany od krawędzi li powstają duże odkształcenia łączonych krawędzi. Przy spawaniu grubych blach stosuje się spoinę X lub U. W przypadku łączenia elementów o niejednakowej grubości daje się spoinę 12 V lub K. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy spawaniu. Przy spawaniu acetylenowym, podobnie jak przy spawaniu łukowym, spawacz obowiązany jest pracować w specjalnym ubraniu ochronnym. Z uwagi na niebezpieczeństwo, jakie stwarza możliwość zetknięcia się spawacza ze strumieniem tlenu, mp. w razie pęknięcia węża gumowego, należy uważać, aby kombinezon roboczy nie był poplamiony smarem, olejem ani żadnym innym tłuszczem. Nierozważne użycie tlenu. do mych celów, poza spawaniem lub cięciem, może być przyczyną śmiertelnego wypadku. Nie wolno stosować tlenu do przewietrzania pomieszczeń, przedmuchiwania przewodów itp. Podczas pracy spawacz musi zabezpieczać oczy specjalnie dobranymi okularami ochronnymi. Oprócz kombinezonu spawacz musi być wyposażony w skórzane rękawice i skórzane obuwie. [przypisy: , , ]