Przy spawaniu w góre nalezy ponadto

Przy spawaniu w górę należy ponadto. zakładać ochraniacze głowy i szyi. Cięcie metali tlenem Cięcie gazowe metalu polega na spalaniu metalu w strumieniu czystego tlenu. Cięcie tlenem stosuje się do takich materiałów, jak stal konstrukcyjna, węglowa i niskostopowa. W przypadku stali nierdzewnej i żeliwa cięcie polega na wytapianiu szczeliny w materiale i częściowym spalaniu metalu w stanie ciekłym, po doprowadzeniu do płomienia dodatkowych topników ułatwiających cięcie. Zasada cięcia tlenem. Do palnika środkowym przewodem doprowadza się czysty tlen, natomiast zewnętrznym przewodem o przekroju pierścieniowym – mieszaninę tlenu i acetylenu. Płomień palnika ogrzewa metal, strumień zaś tlenu wypala w nim szczelinę szerokości około. 0,9 średnicy strumienia. Strumień tlenu kderowany na miejsce cięcia ma dużą- prędkość wylotową, dzięki czemu wydmuchuje powstające tlenki metalu oraz. cząstki metalu tworząc linię przecięcia; Aby cięcie tlenem przebiegało prawidłowo, temperatura spalania metalu w atmosferze czystego tlenu oraz temperatura topnienia tlenków muszą być niższe od temperatury topnienia metalu. W przeciwnym razie nastąpi wytapianie metalu i linia cięcia będzie nie regularna. Spawanie łukowe w osłonie gazów Spawanie w osłonie gazów szlachetnych stosuje się dla. ochrony stopionego metalu przed wpływem otaczającego powietrza. Używa się do tego celu argonu, helu, kryptonu itp. Spawanie przeprowadza się przy użyciu elektrody węglowej. Strumień gazów szlachetnych kieruje się na jarzący się łuk li spoinę. Przy spawaniu cienkich blach ze stali kwasoodpornej lub aluminium używa się najczęściej osłony helu i argonu. [więcej w: , , ]