Spawanie róznych metali

Spawanie różnych metali . , Wiadomości ogólne. Praktycznie wszystkie metale i ich stopy oraz stopy metali nieżelaznych mogą być spawane przy użyciu acetylenu. Przy spawaniu łukowym niektórych metali konieczne jest stosowanie atmosfery gazów szlachetnych lub specjalnych topników w postaci proszków albo past. Spawanie stali. Stale węglowe o zawartości węgla do 0,3010 dają się spawać bardzo dobrze. Stale o zawartości powyżej 0,3010 węgla są trudniejsze do spawania i wymagają powolnego studzenia w celu uniknięcia pękania materiału pod wpływem naprężeń skurczowych. Stale stopowe wymagają stosowania odpowiednich otuldn i topników, które zapobiegają wypalaniu się podczas spawania składników stopowych. Stosuje się podgrzewanie wstępne stali i wyżarzanie po spawaniu dla zapobieżenia hartowaniu się spoiny. Stale wysokostopowe chromowo . . niklowe spawa się specjalnymi elektrodami lub w osłonie gazów szlachetnych. Spawanie żeliwa przeprowadza się na zimno lub na gorąco. Przy spawaniu na gorąco stosuje się elektrody z prętów żeliwnych o tych samych własnościach mechanicznych i chemicznych co materiał rodzimy. W czasie spawania należy łączone elementy utrzymywać w temperaturze 600+650oC. Do spawania na zimno używa się elektrod żeliwnych i stalowych grubo otulonych o małej zawartości węgla. [podobne: , , ]