Spawanie miedzi i stopów miedzi

Spawanie miedzi i stopów miedzi. Miedź jest bardzo dobrym przewodnikiem ciepła, dlatego wymaga stosowania silniejszego płomienia. Do spawania elektrodami. metalowymi jako spoiwa używa się czystej miedzi elektrolitycznej lub mosiądzu z domieszką fosforu i srebra. Jako topniki: stosuje się boraks i kwas borny lub kwaśny fosforan sodu. Spawanie mosiądz u należy wykonywać szybko, aby ograniczyć parowanie cynku. Płomień należy uregulować tak, aby stosunek tlenu do acetylenu w mieszaninie wynosił 1,3-1,5 (zapobiega się w ten sposób powstawaniu porów w spoinie). Spawanie brązu przebiega w zasadzie tak samo jak miedzi, z tą różnicą, że w tym przypadku materiał należy starannie podgrzewać i bardzo wo1no studzić z uwagi na jego dużą kruchość. Spawanie niklu, cynku i ołowiu. Spawanie niklu przeprowadza się przy użyciu elektrod otulonych lub w osłonie gazów szlachetnych. Spawania gazowego nie stosuje się, Cynk bardzo łatwo się utlenia, jest dość kruchy i ma stosunkowo niską temperaturę parowania (950°C). Proces epawania należy przeprowadzać szybko, z małym nagrzewaniem, przy użyciu topników specjalnie przeznaczonych do tego celu. [więcej w: , , ]