Przy nadmiarze acetylenu jadro

Przy nadmiarze acetylenu jądro. wydłuża się w świecący stożek. Płomień tak- nie jest odpowiedni do spawania stali, gdyż powoduje wzrost zawartości węgla w metalu spoiny, a tym samym zmniejsza jego ciągliwość li. zwiększą twardość. Przy nadmiarze tlenu jądro płomienia zaostrza się, a kita skraca. Płomień takli powoduje silne utlenianie metalu, CD jest wybitnie szkodliwe. Gazy powstające przy utlenianiu twoezą w spoinie pęcherze. Regulację płomienia rozpoczyńamy od ustalenia właściwej dawki acetylenu za pomocą zaworu umieszczonego [la przewodzie acetylenowym. Gdy zniknie świecący stożek, płomień można uznać za wyregulowany prawidłowo. W miarę rozgrzewania się palnika następuje wzrost ilości tlenu w stosunku do acetylenu. Wymaga to dodatkowej regulacji zaworem tlenowym. Podczas spawalnia- palnik należy trzymać tak, aby jądro było oddalone o około -swojej długości od powierzchni spawanej. Wówczas rozgrzane gazy chronią ciekły metal przed utlenieniem, a strefa największej temperatury działa bezpośrednio na obszar spawanego materiału. [podobne: , , ]