Butle acetylenowe

Butle acetylenowe. Acetylen przechowuje się w butlach o pojemności 40 l (5,5-7-6 kg). Acetylen zawarty w butli jest rozpuszczony w acetonie. Zużycie acetylenu pobieranego z butli mierzy się różnicą masy butli przed Dozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu. Butle acetylenowe należy chronić przed wstrząsami i nadmiernym nagrzaniem (ustawiać z daleka od grzejników, miejsc nasłonecznionych itp. ), ponieważ w wyższej temperaturze może nastąpić przekroczenie dopuszczalnej wartości ciśnienia. Butle acetylenowe pomalowane na biało mają napis Acetylen wykonany dużymi czerwonymi literami. Butle tlenowe. Butla Henowa, składająca się z podstawy 2, cylindrycznego zbiornika 1, zamykana jest zaworem 3, który podczas transportu chroniony jest kołpakiem zabezpieczającym 4. Zawór 3 zakończony jest w dolnej części nagwintowanym stożkiem, który zapewnia wysoką szczelność. Z butli tlen przedostaje się przez otwór wykonany w odgałęźniku 5. Do odgałęźnika 5 przykręca się reduktor. Butle tlenowe używane w przemyśle mają pojemność wodną wynoszącą 40 l, a ich masa wynosi około 70 kg. Butle napełnia się tlenem w temperaturze 15°t pod ciśnieniem 15 MPa. Do spawania stosuje się gaz zawierający minimum 98% czystego tlenu. [przypisy: , , ]