Ze wzgledu na wysokie cisnienie tlenu w butli nie wolno pobierac go do spawania bezposrednio z butli, a wylacznie za posrednictwem reduktora

Ze względu na wysokie ciśnienie tlenu w butli nie wolno pobierać go do spawania bezpośrednio z butli, a wyłącznie za pośrednictwem reduktora. Reduktor obniża ciśnienie wylotowe gazu do ciśnienia potrzebnego podczas pracy oraz zapewnia jednakowe ciśnienie w czasie, spawania, pomimo spadków ciśnienia w samej butli. Zasady posługiwania się butlami tlenowymi określają szczegółowe instrukcje i przepisy bezpieczeństwa pracy. Najważniejszą sprawą jest . ochrona butli przed nadmiernym nagrzewaniem oraz uderzeniami i wstrząsami. Do smarowania osprzętu butli nie wolno używać smarów ani tłuszczów, ponieważ grozi to wybuchem. Uszczelki zaworu muszą być metalowe lub azbestowo-miedziane; niedozwolone jest używanie uszczelek ze skóry lub ebonitu. W miejscu pracy lub przechowywania butla powinna być przymocowana do ściany za pomocą specjalnej obejmy, zabezpieczającej ją przed przewróceniem. Butle tlenowe w odróżnieniu od acetylenowych pomalowane są na kolor niebieski, a napis T l e n wykonany jest dużymi czarnymi literami. Reduktory. Brzy spawaniu stosuje się tlen i acetylen pod ciśnieniem 20-7-120 kPa. Do regulacji. ciśnienia służą reduktory. [patrz też: , , ]