W sklad reduktora wchodza dwie komory – komora wysokiego cisnienia 1 i komora niskiego cisnienia 2

W skład reduktora wchodzą dwie komory – komora wysokiego ciśnienia 1 i komora niskiego ciśnienia 2. Otwór między tymi komorami zamyka zawórredukcyjny S dociskany do gniazda sprężyną 4. Kornora 2 zamknięta jest przeponą 5, na którą oddziałuje sprężyna 6 oraz śruba regulacyjna 7. Man:ometr 8 wskazuje ciśnienie gazu wypływającego z butli a manometr 9 – ciśnienie w przewodzie tlenowym. W reduktorze nie podłączonym do zaworu butli sprężyna 4 dociska tak szczelnie zawór 3 do gniazda, że nie pozostaje żadna szczelina, którą gaz mógłby przedostawać się do kornory 2. Po zamontowaniu reduktora na zaworze butli śrubą 7 regulujemy nacisk na przeponę 5 . przez ściśnięcie sprężyny 6. Pod wpływem. tego nacisku trzpień 10 ot- przepływa do komory 2, co powoduje spadek jego ciśnienia. Reduktory tlenowe i acetylenowe mają zbliżoną budowę. Aby uniknąć pomyłki przy montowaniu ich na butlach, reduktor tlenowy mocuje się za pomocą nakrętki, – reduktor acetylenowy za pomocą jarzma. Spoiwo powinno mieć takie same własności mechaniczne, skład chemiczny i temperaturę topnienia [ak metal rodzimy. Spoiwo musi się topić bez rozpryskiwania, tworzenia pęcherzy i porów. Dlatego musi ono być czyste, bez zanieczyszczeń w postaci tlenków, smaru lub zgorzeliny. Topniki mają za zadanie rozpuszczać tlenki metali i umożliwiać tworzenie się łatwo palnego żużla. [patrz też: , , ]