Elektrody metalowe

Elektrody metalowe. Do najważniejszych właściwości spawalniczych elektrody zaliczamy: łatwość zajarzenia łuku elektrycznego i jego trwałość w czasie spawania, sposób topienia się elektrody, szybkość topnienia i zużycie energii elektrycznej, ilość i wielkość odprysków wyrzucanych z łuku podczas spawania, sposób układania się spoiny, wtapianie spoiny Vi materiał, wrażliwość spoin na pękanie. Elektrody metalowe dzielimy na nieotulone. (goły drut), rdzeniowe i otulone. Elektrody otulone produkowane są w trzech rodzajach, zależnie od grubości otuliny. W zależmości od składu chemicznego otuliny dzielimy je na: – kwaśne – stosowane do spawania stali niskowęglowych; – zasadowe – stosowane do spawania grubych blach; – utleniające (zbliżone składem chemicznym do kwaśnych) – stosowane w przypadku, gdy ważniejszy jest estetyczny wygląd spoiny niż jej wytrzymałość; – rutylowe – stosowane przy spawaniu stali węglowych i stopowych. Bezpieczeństwo pracy podczas spawania łukowego. Podczas spawania spawacz musi być zabezpieczony odpowiednimi ochronami przed szkodliwym działaniem promieniowania łuku elektrycznego i odpryskami ciekłego metalu. Istotną sprawą jest Ochrona oczu i twarzy za pomocą tarczy lub hełmu. Zabezpieczenie oczu spawacza gwarantują szkła optyczne ó określonym składzie chemicznym i odpowiednim – zabarwieniu, które prawie całkowicie zatrzymują szkodliwe promieniowanie. Rękawice z dostatecznie długimi mankietami chronią ręce spawacza przed odpryskami i poparzeniami. [hasła pokrewne: , , ]