Spawanie gazowe Wiadomosci podstawowe

Spawanie gazowe Wiadomości podstawowe. W przypadku spawania gazowego (acetylenowego) źródłem ciepła jest płomień mieszansny acetylenu z tlenem. Spawanie acetylenowe przeprowadza się z reguły z dodaniem spoiwa. Spoiwem jest drut, który topi się w płomieniu palnika. Jednocześnie następuje stopienie brzegów łączonych części. Acetylen i tlen doprowadzone są do palnika za pomocą węży gumowych. W palniku następuje zmieszanie tych gazów w odpowiednim stosunku. Palnik powinien zapewniać stały płomień i wygodne doprowadzenie płomienia do miejsca nagrzewania. Własności acetylenu. Czysty acetylen (C2H2) w normalnej temperaturze i pod normalnym ciśnieniem jest gazem bezbarwnym o słabym zapachu. Acetylen używany do spawania zawiera zanieczyszczenia w postaci siarkowodoru, fosforowodoru, amoniaku itp. Charakteryzuje się nieprzyjemnym zapachem i [est szkodliwy dla zdrowia. Z powietrzem lub tlenem acetylen tworzy mieszaninę wybuchową. Największe zagrożenie stwarza mieszanina 10 zawartości 7-13% acetylenu. Acetylen w stanie gazowym sprężony do ciśnienia powyżej 150 kPa łatwo wybucha pod wpływem przypadkowego wstrząsu lub uderzenia w butlę. Podwyższenie ciśnienia acetylenu jest możliwe jedynie wówczas, gdy jest on rozpuszczony w acetonie. Acetylen wytwarza się podczas działania wody na karbid (węglik wapnia CaC2). Zachodzi wówczas reakcja chemiczna wg wzoru CaC2+2H20 = C2H2+Ca (OH)2 w czasie której wydziela się znaczna ilość ciepła . . Wytwarzanie acetylenu odbywa się w urządzeniach zwanych wytwornicami. [podobne: , , ]