Jako topników uzywa sie przewaznie dwutlenku krzemu (Si02), weglanu wapnia (CaC02) lub weglanu potasu (K2C03)

Jako topników używa się przeważnie dwutlenku krzemu (Si02), węglanu wapnia (CaC02) lub węglanu potasu (K2C03). Topniki bardzo łatwo wchodzą w reakcje z tlenkami i tworzą żużel, który wypływa na powierzchnię stopionego metalu, rozpływa się na spoinie i chrom ją przed utlenianiem. Technika spawania. Przygotowanie do spawania gazowego obejmuje te same czynności co w przypadku spawania elektrycznego, tj. przygotowanie brzegów materiałów łączonych, oczyszczenie materiału z tlenków, zgorzeliny i tłuszczów- oraz sczepienie materiałów dla zapewnśenia niezmienności ich położenia w czasie spawania. Stanowisko robocze do spawania gazowego składa się ze stołu spawalniczego, butla. tlenowej z reduktorem, butli acetylenowej-z reduktorem lub bezpiecznikiem wodnym, palnika z wężami gumowymi, kompletu narzędzi pomocniczych (igły do czyszczerua palnika, klucze do palnika; szczotka metalowa do czyszczenia metali, młotek ścinak itd. ) oraz z szafki na narzędzia. Pomieszczenie przeznaczone na stanowisko robocze musi mieć powierzchnię co najmniej 4 m2, dobre oświetlenie oraz dobrą wentylację. Przed rozpoczęciem spawania należy sprawdzić, czy wszystkie kurki przy palniku są zamknięte, sprawdzić poziom wody w bezpieczniku wodnym, ustalić za pomocą reduktorów odpowiednie ciśnienie robocze acetylenu i tlenu, ustawić przedmiot do spawania, założyć okulary ochronne, a mastępnie zapalić i wyregulować płomień palnika. [podobne: , , ]