I tak kazda obrabiarka musi byc wyposazona w: 1) silnik

I tak każda obrabiarka musi być wyposażona w: 1) silnik, który służy do jej napędu; 2) mechanizmy przekładniowe, jak skrzynki prędkości, skrzynki posuwów, wrzecienniki, skrzynki suportowe itp. ; 3) elementy robocze, które przenoszą ruch na narzędzia i przedmiot obrabiany – wrzeciona, stoły, suporty itp. ; 4) uchwyty i przyrządy obróbkowe, zapewniające prawidłowe ustawienie przedmiotu obrabianego lub narzędzia; 5) urządzenia pomiarowe, umożliwiające określanie położenia narzędzia względem przedmiotu obrabianego; 6) urządzenia zabezpieczające i wyłączające – zderzaki, dźwignie, wyłączniki drogowe itp. – które mają zapewnić bezpieczeństwo pracy obsługującemu bądź zabezpieczyć samą obrabiarkę przed uszkodzeniem; 7) urządzenie smarujące; 8) urządzenie chłodzące; 9) elementy nośne i wiążące – korpusy, łoża, belki, stojaki, wsporniki itp . – które umożliwiają połączenie poszczególnych zespołów obrabiarki w jedną całość ii przenoszą obciążenda występujące w czasie pracy obrabiarki. Pomimo że rola i charakter pracy tych wspólnych dla wszystkich obrabiarek zespołów są takie same, obrabiarki różnią się między sobą znacznie i cechy charakterystyczne poszczególnych typów obrabiarek są zupełnie inne. [więcej w: , , ]