Klasyfikacja obrabiarek ujeta jest norma PN-52M-02780, w której za podstawe zakwali:f

Klasyfikacja obrabiarek ujęta jest normą PN-52M-02780, w której za podstawę zakwali:f. ikowania obrabiarki do określonej grupy przyjęto: a) rodzaj pracy, b) przeznaczenie, c) cechy konstrukcyjne d) wyposażenie, e) ciężar, f) wymiary charakterystyczne, g) moc silników. We wspomnianej wyżej normie obrabiarki do metali podzielono na 9 grup, z których każda oznaczona jest symbolem składającym się z litery M i numeru grupy uzupełnionego dwoma zerami: 1) M 100 – tokarki; 2) M 200 – wiertarki, wytaczarki, wiertarko-frezarkd; 3) M 300 – frezarki; 4) M 400. – piły i pilnikarki; 5) M 500 – strugarki wzdłużne, strugarki poprzeczne, dłutownice, przeciągarki, bruzdownice: 6) M 600 – szlifierki; 7) M 700 – obrabiarki specjalizowane i specjalne do gwintów i uzębień; 8) M 800 – (grupa zarezerwowana dla nowych typów obrabiarek); 9) M 900 – obrabiarki kombinowane, jednostki i zespoły, obrabiarki zespołowe, automatyczne linie obrabiarkowe, obrabiarki ściśle specjalne i części obrabiarek. Każdą z wyżej wymienionych grup dzieli się na rodzaje, a każdy rodzaj – na odmiany. [hasła pokrewne: , , ]