Naped z tarczy zabierakowej na przedmiot obrabiany Przenoszony jest za pornoca palca zabierakowego 28:i

Napęd z tarczy zabierakowej na przedmiot obrabiany Przenoszony jest za pornocą palca zabierakowego 28:i. zabieraka 29. Nóż 26 zamocowany jest w imaku nożowym 15, który wraz z suportem wykonuje ruch posuwowy (p) wzdłuż prowadnic 18 łom. Łoże wsparte jest sztywno na dwóch podstawach 17 i 25. Suport otrzymuje napęd od wrzeciona 13 . Ruch obrotowy wrzeciona (n) przenoszą koła zębate 1, 2 lub 1, 2, 3 na koło 4, tworzące tzw. nawrotnicę. Na wspólnym wałku z kołem 4 osadzone jest koło 5, z którym może być zazębione koło 6, 7 lub 8. Koła zębate 5, . 6, 7, 8 nazywamy kołami zmianowymi. Za pośrednictwem kół zmianowych napęd przenoszony jest do skrzynki posuwów. Ze skrzynki posuwów napęd może być przekazywany na śrubę pociągową 19 lub wałek pociągowy 20. W przypadku przesunięcia koła zębatego 9 do zazębienia z kołem 10 Otrzymujemy napęd śruby pociągowej, a po zazębiemu kół 9 ,i 11 – napęd wałka pociągowego. Zwarcie dwudzielnej nakrętki 21 ze śrubą pociągową powoduje napęd suportu. Nakrętka 21 składa się z dwóch połówek, które mogą być jednocześnie dosunięte do śruby pociągowe] (włączony napęd śruby pociągowej) lub odsunięte od niej (wyłączony napęd suportu). Obsada nakrętki połączona jest ze skrzynką suportową 22, sztywno związaną z suportem, dzięki czemu ruch obrotowy śruby pociągowej zostaje zamieniony na ruch postępowy (posuwowy) nakrętki 21 i połączonego z nią suportu wraz z nożem tokarskim. [patrz też: , , ]