Kolejno szlifuje sie powierzchnie natarcia, powierzchnie przylozenia i pomocnicza powierzchnie przylozenia

Kolejno szlifuje się powierzchnię natarcia, powierzchnię przyłożenia i pomocniczą powierzchnię przyłożenia. W końcowej fazie ostrzenia zaokrągla się wierzchołek ostrza. Przy szlifowaniu niezbędne są okulary ochronne lub ekrany osłaniające ściernice. Przed uruchomieniem szlifierki należy sprawdzić stan ściernicy (czy nie ma wyszczerbień, pęknięć itp. ). Szczelina między podpórką na nóż a ściernicą powinna wynosić około 2-3 mm. Nóż podczas ostrzenia należy przesuwać wzdłuż powierzchni roboczej ściernicy i chłodzić ciągłym strumieniem cieczy chłodzącej. Po naostrzeniu należy sprawdzić kąty noża za pomocą kątomierza lub wzorników. Ostrzenie elektrolityczne polega na wykorzystaniu zjawisk elektrochemicznych. Nóż włączony jest w obwód prądu stałego (biegun dodatni) i zanurzony w elektrolicie. Elektrolitem jest mieszanina szkła wodnego, soli kuchennej, gliceryny i wody. Tarcza pokryta jest. pyłkiem diamentowym, który odprowadza na zewnątrz cząstki oddzielone od powierzchni noża. Elektrochemiczne działanie prądu przepływającego przez elektrolit ułatwia usuwanie tych cząstek, dzięki czemu otrzymujemy bardzo gładką powierzchnię ostrzonego narzędzia. Ostrzenie elektrokontaktowe oparte jest na cieplnym działaniu prądu elektrycznego. Tarcza i nóż włączone są w obwód elektryczny. Pod wpływem prądu elektrycznego miejsce zetkniecia się tarczy z narzędziem silnie się rozgrzewa. Tarcza (wykonywana ze stali) obracając się ulega ochłodzeniu i może bez trudu usuwać zmiękczone w skutek nagrzama warstewki materiału z powierzchni noża. Wadą tej metody jest duża chropowatość powierzchni ostrza, co powoduje konieczność dodatkowego wygładzania inmymi metodami. [więcej w: , , ]