W przypadku regulacji bezstopniowej mozna wrzecionu nadac dowolna zadana predkosc obrotowa zawarta w okreslonych granicach

W przypadku regulacji bezstopniowej można wrzecionu nadać dowolną żądaną prędkość obrotową zawartą w określonych granicach (między wartością najmniejszą i największą), Schemat 8-stopniowej skrzynka prędkości. Napęd na wałek I przenoszony jest przez przekładnię pasową z kołami O średnicach 100 i 250 mm. Jeżeli prędkość obrotowa wałka silnika wynosi 1400 obrmin, prędkość obrotowa wałka I wynosi nr = 1400 = 560 obrmin Na wałek II napęd może być przeniesiony przez przekładnię złożoną z kół 34r i 54 lub 441 i 44r). Wobec tego prędkość obrotowa wałka II może przyjmować dwie wartości Oznaczenia kół zębatych określają Odpowiadające im liczby zębów. Wartości przełożeń kół pasowych i przekładni zębatych są tak dobrane, że kolejne wartości prędkości obrotowej tworzą ciąg geometryczny, Oznacza to, że każdą z wartości prędkości obrotowej można obliczyć mnożąc poprzedmą prędkiość obrotową przez stałą liczbę zwaną ilorazem ciągu geometrycznego. W naszym przypadku Iloraz ciągu geometrycznego prędkości wrzeciona napędzanego za pomocą przekładni zębatych wynosi 1,6, gdyż nWR2 = nWR1-1,6 = 34-1,6 = 54 obrmin nWR3 = nWR2-1,6 = nWR1-1,62 = 90 obrmin nWR4 = nWR3-1,6 = nWR1-1,63 = 140 obrmin itd Niewielkie różnice między wyrazami ciągu geometrycznego a rzeczywistymi wartościami prędkości obrotowej spowodowane są ograniczoną możliwością stopniowania przełożeń przekładni zębatych, W obrabiarkach najczęściej stosowane są następujące wartości ilorazu ciągu geometrycznego: 1,06; 1,2; 1,18; 1,25; 1,32; 1,4; 1,6; 1,8; 2 Mocowanie przedmiotu obrabianego. [więcej w: , , ]