Na skrzynce posuwów umieszczona jest tabliczka

Na skrzynce posuwów umieszczona jest tabliczka, w której można odczytać wartość posuwu suportu odpowiadającą poszczególnym zazębieniom koła 11 z kołami 1-8. Liczba kół w przekładni Nortona powinna w zasadzie odpowiadać liczbie możliwych do uzyskania skoków gwintu. Praktycznie ogranicza się liczbę kół do dwunastu i stosuje dodatkowe przekładnie :zwiększające liczbę uzyskiwanych posuwów. Wszystko to sprawia, że przekładnie Nortona nie są dostatecznie dokładne. Do nacinania gwintów bardzo dokładnych stosuje się tylko koła zmianowe, jako jedyną przekładnię określającą przełożenie między wrzecionem a śrubą pociągową. Imako nożowe służą do mocowania noży tokarskich. Najczęściej spotyka się imaki czteronożowe. Nóż w imaku nożowym musi być zamocowany w sposób pewny i dostatecznie sztywny. Może on wystawać z imaka na odległość nie większą niż 1,5 wysokości trzonka noża. Trzonek noża należy ustawić w kierunku prostopadłym do osi toczenia. Wierzchołek noża powinien znaleźć się na wysokości osi wrzeciona tokarki, w tym celu posługujemy się podkładkami w postaci blaszek o różnej dokładnie określonej grubości. [więcej w: , , ]