Technika spawania elektrycznego

Technika spawania elektrycznego. Położenie elektrody li ruchy wykonywane elektrodą w czasie spawania zależą od rodzaju spoiny, rodzaju elektrody i pozycji spawania. Prawidłowo prowadzona elektroda powinna tworzyć odpowiedni kąt o z prostą prostopadłą do kierunku spawania. Wartość kąta o. jest zależna od rodzaju elektrody. Dla elektrod gołych i cienko otulonych kąt a wynosi 10-30 st. , a dla elektrod średnich i grubo otulonych 30-60°. Kąt boczny fJ jest ściśle zależny od pochylenia układanej spoiny, W czasie spawania spawacz przesuwa elektrodę wzdłuż linii spawania oraz wykonuje nią pewne ruchy poprzeczne. Ruchy poprzeczne zapewniają możliwość uzyskania spoiny żądanej szerokości oraz ułatwiają spływanie żużla poza jeziorko ciekłego metalu. Przy spawaniu elementów znacznej grubości konieczne jest ułożenie kilku lub niekiedy kilkunastu ściegów. Przed ułożeniem każdego następnego ściegu lub warstwy ściegów należy poprzednie oczyścić z żużla, odprysków i zanieczyszczeń. Do oczyszczania spoin z żużla służą młotek dziobak wykonany ze stali narzędziowej oraz szczotka z drutu stalowego. [przypisy: , , ]